"เวลา" เป็นสิ่งเดียวในโลก

ที่ทุกคนได้รับ เสมอหน้ากัน

ไม่มีใครได้เปรียบ หรือเสียเปรียบกันเลย

แม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาที

อย่างมีค่า และคุ้มค่ากว่ากัน

นี่แหละเป็นเรื่องน่าคิด

 

ที่มา : คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม