ดูดวงปี2551

สติปัญญา

posted on 20 Aug 2008 21:54 by images

ที่มา : คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม 

 

เราพูดอยู่เสมอถึงคำว่า "สติปัญญา"

เราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริง

แต่สตินั้นแท้จริงแล้ว

เรานำออกมาใช้น้อยนัก

ทั้งที่สตินั้นมีคุณค่าแก่ชีวิต

และจำเป็นแก่ชีวิต

มีคุณค่าเหลือที่จะประมาณได้